,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1
226. výročie posvätenia chrámu Božieho (Hody)