,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1

Besiedka v Krajnom

Besiedka v našom zbore začala svoju existenciu asi pred osemnástimi rokmi. Vtedy ju vyučoval pán farár Ivan Eľko. Neskôr ho vystriedala Zuzana Knapová, Mirka Ďurišová, Ivetka Valášková. V súčasnosti vyučuje besiedku Patrícia Bukovčanová a Evka Vydarená s Jankou Pardavou. No v poslednom čase sa snažíme do výuky zapojiť aj mládežníčky.
Čo vlastne BESIEDKA je?Besiedka je výuka pre deti počas Služieb Božích, koná sa vždy v nedeľu o 8:45 hod. Dieťa, ktoré príde na Besiedku si na úvod spraví svoju „prezenčku“ (za každú účasť si dieťa lepí obrázok, ktorá sa po čase hodnotí).Po prezentácii spievame piesne s besiedkárskych spevníčkov. Naše deti spievanie veľmi baví, hlavne za sprievodu hudobného nástroja. Potom sa modlíme a nasleduje téma, ktorá je vyberaná s pomocou kníh pre deti a Biblie. Na záver témy sa s deťmi učíme „zlatý veršík“, ktorý si deti napíšu alebo nalepia do slovníčka. Po tejto časti nasledujú modlitby na záver a voľný program (kreslenie, skladanie puzzlí, hranie Twistera a rôznych iných hier, ...)
S deťmi sme v minulosti pripravovali programy hlavne na Vianoce, organizovali karnevaly a detské jednodňové tábory. No pri terajšej návštevnosti besiedky (2-5 detí), nie je tieto akcie možné realizovať.
Preto prosíme rodičov, aby k nám privádzali svoje detičky. My sa o ne počas Služieb Božích postaráme.