,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1


Mgr. Ivan Novomestský


Mgr. Ivan Novomestský

Námestný farár ECAV Krajné

 • ► Narodený 17.8.1967 v Myjave ako prvé dieťa zo štyroch.
 • ► Pokrstený a konfirmovaný v cirkevnom zbore ECAV v Starej Turej.
 • ► EBF UK ukončil v roku 1993.
 • ► Do stavu manželského vstúpil so Zlaticou Kačkošovou 20.11.1993.
 • ► Narodili sa im 2 dcéry: Katarína a Daniela.
 • ► 1993 – 1999 pôsobil v cirkevných zboroch ECAV v Sáse a v Babinej.
 • ► Od 1999 pôsobí ako námestný farár v cirkevnom zbore ECAV v Krajnom.Vladimír Malý
Vladimír Malý

Zborový dozorca ECAV Krajné

 • ► Narodený 23.9.1962 v Myjave ako štvrtý z piatich súrodencov.
 • ► Pokrstený a konfirmovaný v cirkevnom zbore ECAV v Krajnom.
 • ► Vyučený za strojného zámočníka.
 • ► Do stavu manželského vstúpil s Oľgou Lukáčovou 13.4.1985.
 • ► Narodili sa im 4 deti: Vladimír, Miroslav, Martin a Peter.
 • ► V roku 1994 zvolený za presbytera v cirkevnom zbore ECAV v Krajnom
  a v roku 1998 za zborového dozorcu.
 • ► V roku 2003 ukončené 3 –ročné štúdium na Biblickej škole v Martine.
 • ► V súčasnosti zamestnaný v SAMHOLDING Myjava.