,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1

Mládež v Krajnom

Mládež v Krajnom sa pravdepodobne začala na jeseň v roku 1990. Zo začiatku sme sa stretávali v kaplánke na fare. Stretávalo sa 10 - 20 mladých ľudí – väčšinou dievčat. Medzi prvých mládežníkov patrila Jarka Ančicová, Zuzka Kohutová, Katka Gavačová, Andrea Boorová, atď. Občas sa pridali i mládežníci z Kostolného. Potom niektorí odišli a prišli ďalší mladí: Ivetka Valášková, Mirka Ďurišová, Zuzka Knapová, Katarína Šulovská, Martinka Zmeková, Danka Mozoláková. Výklady na mládeži mal hlavne brat farár Ivan Eľko, z času na čas i jeho manželka Evka Eľková. Jarka Ančicová bola prvou vedúcou mládeže v Krajnom. Určitý čas bol v Krajnom kaplán Marek Zelenák, ktorý tiež mával výklady a spolu s bratom farárom hrával na gitare počas chvál.
Mládež až do roku 2000 tvorili iba dievčatá (chlapci, ak sa nejaký odvážil, prišili iba pozrieť a zasa odišli, pravidelne mládež nenavštevovali). Vládla tu rodinná atmosféra, Eľkovci mali otvorený dom i uši pre mládežníkov. Rovnako to zostalo aj po zmene slúžiaceho farára.
Robili sa spoločné Silvestre na fare spolu s mládežou z Kostolného, čo pretrváva dodnes a pridali sa mládežníci z Brezovej pod Bradlom, Košarísk a Myjavy. Organizovali sa seniorátne stretnutia na Starej Myjave, na Matejkovej, v Krajnom. Pravidelne chodila celá mládež na tradičný tábor na Javorine. Vedúci mládeže sa stretávali každý štvrťrok pod vedením Braňa Rybnikára na myjavskej fare. Začiatkom 90-tich rokov sa začali organizovať stretnutia Česko - slovenskej mládeže (Vsetín, Kostolné, Javorník,...), ktorých sa naša mládež zúčastňovala. Na starosti ich mal brat farár Ivan Eľko a brat farár Šimek z Čiech. Tieto stretnutia skončili, keď brat farár Eľko odišiel z Krajného do Nitry.
Bolo to 1.9.1999, keď prišiel do Krajného brat farár Ivan Novomestský s rodinkou. K malej, asi šesťčlennej dievčenskej mládeži, sa postupne začali pridávať ďalší mladší mládežníci. Mládež počtom narástla, čomu sme sa my starší z počiatočnej malej skupinky tešili. Organizovali sa letné tábory v Slovenskej Ľupči a Drážovciach. Boli požehnané, pretože Boh konal a dotýkal sa sŕdc mladých ľudí.
Teraz má mládež 30-40 členov. S narastajúcim počtom narastá aj fluktuácia, teda mladí prichádzajú, niektorí zostávajú, ale žiaľ mnohí po konfirmácii (rok – dva) s odchodom na stredné školy odchádzajú aj z mládeže. Mládež chodí na letné výlety, seniorátne dni a stretnutia mládeží, zúčastňuje sa aj táborov mimo zboru - tradičný tábor na Javorine u Frantov, SEM-festu, CAMP-festu.
Naša mládež sa stretáva každú sobotu o 18:00 hod. Začíname chválami, ktoré sú sprevádzané hrou na gitare. Po nich nasledujú modlitby, čítanie textu z Biblie a jeho výklad, ktorý má na starosti brat farár Ivan Novomestský a jeho manželka Zlatka. Po tejto časti nasledujú modlitby a voľné rozhovory s mládežníkmi.
V našom zbore sú organizované MLÁDEŽNÍCKE SLUŽBY BOŽIE, pod vedením mládežníkov a zborovej skupiny Eleos. Pozývame Vás medzi nás. Určite sa budete s nami dobre cítiť.